Pokląskwa

W Polsce najwyższe zagęszczenia osiąga w północnej części kraju, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, Mazurach i Podlasiu. Obserwacje prowadzone w latach 2000-2016 na potrzeby Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, wykazały tendencje spadkowe gatunku, obejmujące zarówno liczebność jak i rozpowszechnienie.

Dzięcioł czarny

Największy europejski dzięcioł. Wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej.

Czerwończyk nieparek

W Polsce jest jednym z najpospolitszych czerwończyków, aczkolwiek jest gatunkiem chronionym. Wymieniono go w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest ważny dla Wspólnoty Europejskiej i wymaga ochrony ścisłej i obszarowej.

Trzmiel tajgowy

W Polsce występuje w rozproszeniu i jest nieliczny w całym kraju, dlatego zamieszczono go na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych. Objęty częściową ochroną gatunkową, tak jak pozostałe gatunki trzmieli.

Jaszczurka zwinka

Pomimo tego, że zwinka jest pospolitym gatunkiem, w Polsce objęta jest częściową ochroną gatunkową. Wybitnie ciepłolubna.

Kumak nizinny

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymieniony w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej, wymagający ochrony obszarowej i ścisłej.

Trzciniak

Średnio liczny gatunek lęgowy, występujący w całej nizinnej części kraju. Związany z szuwarami rosnącymi na brzegach jezior i stawów. Objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Gadziogłówka pospolita

W Polsce spotykana na terenie całego kraju ale głównie w obrębie wód płynących. Ponadto spotykana nad jeziorami przepływowymi oraz na żwirowniach. Jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenie wód.

Zalotka białoczelna

Zalotka białoczelna objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.
Gatunek o zasięgu euro-syberyjskim, na wschód docierającym po Ural i Ałtaj. Występuje we Francji, Holandii, Niemczech, Polsce i Austrii.

Zalotka większa

Zalotka większa objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto wymieniono ją w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest to gatunek będący w zainteresowaniu Wspólnoty Europejskiej (UE), który wymaga ochrony obszarowej.

Szafranka czerwona

Gatunek ciepłolubnej ważki, do niedawna znanej w Polsce z niewielu stanowisk. Obecnie – w wyniku zmian klimatycznych i przesuwania swego zasięgu na północ, szafranka czerwona spotykana jest niemal w całym kraju, choć w różnym zagęszczeniu.