Kategoria: Ptaki

Czapla siwa

W Polsce jest to nieliczny gatunek lęgowy, którego populację szacuje się na 9-9,5 tys. par. Najwięcej kolonii spotyka się na Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. W powiecie wągrowieckim znane są 2 kolonie: między Brzeźnem Starym i Łukowem oraz w miejscowości Rudnicze.

Gęgawa

Gatunek dużej, wędrownej gęsi, zamieszkujący Eurazję. Gęgawa zasiedla głównie płytkie zbiorniki eutroficzne lub mezotroficzne z dobrze wykształconymi szuwarami. W ostatnich latach coraz częściej spotykać można populacje synantropijne, czego przykładem są osobniki spotykane w centrum Wągrowca.

Pokląskwa

W Polsce najwyższe zagęszczenia osiąga w północnej części kraju, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, Mazurach i Podlasiu. Obserwacje prowadzone w latach 2000-2016 na potrzeby Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, wykazały tendencje spadkowe gatunku, obejmujące zarówno liczebność jak i rozpowszechnienie.

Dzięcioł czarny

Największy europejski dzięcioł. Wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej.

Trzciniak

Średnio liczny gatunek lęgowy, występujący w całej nizinnej części kraju. Związany z szuwarami rosnącymi na brzegach jezior i stawów. Objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Wąsatka

Wąsatka to nieliczny lub bardzo nieliczny gatunek lęgowy w Polsce. Stanowiska lęgowych wąsatek w powiecie są dość dobrze znane i obejmują głównie Jezioro Kaliszańskie, Jezioro Rgielskie oraz Jezioro Bracholińskie.

Pustułka

Pustułka to średniej wielkości sokół. Jej zasięg rozciąga się od Europy aż po wschodnią Azję. Południowa granica zasięgu obejmuje tereny na południe od Sahary. W Polsce jest najpowszechniej występującym sokołem, o stabilnej liczebności i rozmieszczeniu.