Kategoria: Płazy

Rzekotka drzewna

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce nadal pospolita choć wycofująca się z wielu stanowisk z powodu zmian środowiskowych.

Kumak nizinny

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymieniony w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej, wymagający ochrony obszarowej i ścisłej.

Ropucha szara

Pospolity płaz zasiedlający cały kraj, poza wyżej położonymi terenami górskimi. W Polsce objęta jest częściową ochroną gatunkową.