Kategoria: Ważki

Gadziogłówka pospolita

W Polsce spotykana na terenie całego kraju ale głównie w obrębie wód płynących. Ponadto spotykana nad jeziorami przepływowymi oraz na żwirowniach. Jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenie wód.

Zalotka białoczelna

Zalotka białoczelna objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.
Gatunek o zasięgu euro-syberyjskim, na wschód docierającym po Ural i Ałtaj. Występuje we Francji, Holandii, Niemczech, Polsce i Austrii.

Zalotka większa

Zalotka większa objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto wymieniono ją w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest to gatunek będący w zainteresowaniu Wspólnoty Europejskiej (UE), który wymaga ochrony obszarowej.

Szafranka czerwona

Gatunek ciepłolubnej ważki, do niedawna znanej w Polsce z niewielu stanowisk. Obecnie – w wyniku zmian klimatycznych i przesuwania swego zasięgu na północ, szafranka czerwona spotykana jest niemal w całym kraju, choć w różnym zagęszczeniu.

Świtezianka błyszcząca

Jeden z najpospolitszych gatunków krajowych ważek, związany głównie z rzekami i strumieniami. Zasięg występowania obejmuje obszar od zachodniej Europy, po jezioro Bajkał i północno-zachodnie Chiny.