Kategoria: Motyle

Czerwończyk dukacik

Gatunek pospolity w całym kraju. Choć obecnie nie jest zagrożony, potencjalne zagrożenie może stanowić likwidacja przyleśnych łąk.

Sudamek szczawiak

Gatunek rozpowszechniony w całej Europie. W Polsce spotykany na terenie całego kraju, choć miejscami bywa nieliczny.

Czerwończyk nieparek

W Polsce jest jednym z najpospolitszych czerwończyków, aczkolwiek jest gatunkiem chronionym. Wymieniono go w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest ważny dla Wspólnoty Europejskiej i wymaga ochrony ścisłej i obszarowej.