Kategoria: Błonkoskrzydłe

Smukwa kosmata

Smukwa kosmata to duża błonkówka o zasięgu palearktycznym. Stwierdzana od zachodniej Europy do środkowej Azji. Gatunek wpisany na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Wardzanka

Jedna z największych przedstawicielek rodziny grzebaczowatych. Uznana za gatunek narażony na wyginięcie i wpisana na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.
W powiecie wągrowieckim znana dotychczas tylko z jednego stanowiska.

Trzmiel tajgowy

W Polsce występuje w rozproszeniu i jest nieliczny w całym kraju, dlatego zamieszczono go na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych. Objęty częściową ochroną gatunkową, tak jak pozostałe gatunki trzmieli.