Kategoria: Owady

Czerwończyk dukacik

Gatunek pospolity w całym kraju. Choć obecnie nie jest zagrożony, potencjalne zagrożenie może stanowić likwidacja przyleśnych łąk.

Smukwa kosmata

Smukwa kosmata to duża błonkówka o zasięgu palearktycznym. Stwierdzana od zachodniej Europy do środkowej Azji. Gatunek wpisany na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Sudamek szczawiak

Gatunek rozpowszechniony w całej Europie. W Polsce spotykany na terenie całego kraju, choć miejscami bywa nieliczny.

Wardzanka

Jedna z największych przedstawicielek rodziny grzebaczowatych. Uznana za gatunek narażony na wyginięcie i wpisana na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.
W powiecie wągrowieckim znana dotychczas tylko z jednego stanowiska.

Czerwończyk nieparek

W Polsce jest jednym z najpospolitszych czerwończyków, aczkolwiek jest gatunkiem chronionym. Wymieniono go w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest ważny dla Wspólnoty Europejskiej i wymaga ochrony ścisłej i obszarowej.

Trzmiel tajgowy

W Polsce występuje w rozproszeniu i jest nieliczny w całym kraju, dlatego zamieszczono go na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych. Objęty częściową ochroną gatunkową, tak jak pozostałe gatunki trzmieli.

Gadziogłówka pospolita

W Polsce spotykana na terenie całego kraju ale głównie w obrębie wód płynących. Ponadto spotykana nad jeziorami przepływowymi oraz na żwirowniach. Jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenie wód.

Zalotka białoczelna

Zalotka białoczelna objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.
Gatunek o zasięgu euro-syberyjskim, na wschód docierającym po Ural i Ałtaj. Występuje we Francji, Holandii, Niemczech, Polsce i Austrii.