Kategoria: Inne

Czerwone listy gatunków zagrożonych

Czerwone listy to dokumenty informujące o statusie zagrożenia poszczególnych gatunków fauny i flory. W Atlasie Fauny Powiatu Wągrowieckiego, przy opisie poszczególnych gatunków również zamieszczamy kryteria zagrożenia, celem wskazania gatunków istotnych z ochroniarskiego punktu widzenia.