Autor: max

Napierśnik torfowiskowy

Stosunkowo duży gatunek należący do rodziny szarańczowatych, związany ze środowiskami wilgotnymi – bagnami i torfowiskami. Jego krajowa liczebność spada, dlatego zamieszczono go na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Długoskrzydlak sierposz

Długoskrzydlak sierposz jest przykładem gatunku, który zmienia swój zasięg pod wpływem ocieplania się klimatu. Do niedawna rzadki w Polsce, obecnie spotykany na terenie całego kraju.

Miecznik ciemny

W Polsce pospolity niemal w całym kraju, poza częścią południowo-zachodnią (od Sudetów po Tatry) i północno-wschodnią (Pojezierze Mazurskie i Podlasie).
Zasiedla siedliska wilgotne lub strefę pogranicza między środowiskami wilgotnymi i suchymi. Spotykany w wysokich trawach i trzcinach.

Konik łąkowy

Jeden z najczęściej spotykanych szarańczaków. Występuje na terenach trawiastych, również przydomowych, od wybrzeży Atlantyku w Europie po Ural na granicy Europy i Azji. W Europie jest szeroko rozprzestrzeniony i pospolity. W Polsce nie był wykazany jedynie z Tatr.