Autor: Arek

Czerwończyk dukacik

Gatunek pospolity w całym kraju. Choć obecnie nie jest zagrożony, potencjalne zagrożenie może stanowić likwidacja przyleśnych łąk.

Rzekotka drzewna

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce nadal pospolita choć wycofująca się z wielu stanowisk z powodu zmian środowiskowych.

Czerwone listy gatunków zagrożonych

Czerwone listy to dokumenty informujące o statusie zagrożenia poszczególnych gatunków fauny i flory. W Atlasie Fauny Powiatu Wągrowieckiego, przy opisie poszczególnych gatunków również zamieszczamy kryteria zagrożenia, celem wskazania gatunków istotnych z ochroniarskiego punktu widzenia.

Czapla siwa

W Polsce jest to nieliczny gatunek lęgowy, którego populację szacuje się na 9-9,5 tys. par. Najwięcej kolonii spotyka się na Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. W powiecie wągrowieckim znane są 2 kolonie: między Brzeźnem Starym i Łukowem oraz w miejscowości Rudnicze.

Smukwa kosmata

Smukwa kosmata to duża błonkówka o zasięgu palearktycznym. Stwierdzana od zachodniej Europy do środkowej Azji. Gatunek wpisany na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Gęgawa

Gatunek dużej, wędrownej gęsi, zamieszkujący Eurazję. Gęgawa zasiedla głównie płytkie zbiorniki eutroficzne lub mezotroficzne z dobrze wykształconymi szuwarami. W ostatnich latach coraz częściej spotykać można populacje synantropijne, czego przykładem są osobniki spotykane w centrum Wągrowca.

Sudamek szczawiak

Gatunek rozpowszechniony w całej Europie. W Polsce spotykany na terenie całego kraju, choć miejscami bywa nieliczny.

Wardzanka

Jedna z największych przedstawicielek rodziny grzebaczowatych. Uznana za gatunek narażony na wyginięcie i wpisana na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.
W powiecie wągrowieckim znana dotychczas tylko z jednego stanowiska.