Rzekotka drzewna

Rzekotka drzewna

Hyla arborea

Uznawana niegdyś za 1 gatunek, w wyniku zmian taksonomicznych, poprzedzonych badaniami genetycznymi, podzielona została na 10 gatunków.
W Polsce wykazano obecność 2 gatunków: rzekotki drzewnej Hyla arborea oraz rzekotki wschodniej Hyla orientalis. Rzekotka drzewna zamieszkuje tereny od Francji na zachodzie, po zachodnią Polskę, mniej więcej po linię Wisły. Rzekotka drzewna zasiedla z kolei tereny położone dalej na wschód.
Rzekotki zasiedlają heterogeniczne siedliska o wysokim poziomie wód gruntowych, w tym bagna, glinianki, stawy, piaskownie, starorzecza, rowy a nawet większe kałuże.
Choć obecnie rzekotka jest dość pospolitym gatunkiem, w ostatnich dziesięcioleciach, w wyniku zmian w siedliskach, wycofała się z wielu stanowisk. W stadiach larwalnych duże straty ponosi z powodu pogorszenia jakości wód w wyniku skażeń i eutrofizacji.

Chóralny koncert samców rzekotki drzewnej.
Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa SiedliskowaZałącznik IV
Data ostatniej aktualizacji: 7 lutego 2020 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Bartek Król