Rusałka żałobnik

Rusałka żałobnik

Nymphalis antiopa

Zasiedla Eurazję od Portugalii i Hiszpanii przez Syberię do Japonii. Zamieszkuje także północne regiony Ameryki Północnej.
Jeden z najwcześniej obserwowanych wiosną motyli, choć obserwacje dotyczą osobników, które przezimowały.
Jako siedlisko preferuje lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza brzeziny i lasy łęgowe w dolinach rzek. Spotykany również na terenach ruderalnych i w parkach.
Gąsienice żerują na brzozie brodawkowatej i omszonej, a także na wierzbie iwie, wierzbie szarej i wierzbie uszatej.
W Polsce jest pospolity, choć jego liczebność podlega fluktuacjom, dlatego w niektóre lata jest dość rzadko spotykany.

Ochrona gatunkowa
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
IUCN Red ListLC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Siedliskowa
Data ostatniej aktualizacji: 7 lutego 2020 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Małgorzata Makświej

Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons