Czerwończyk żarek

Czerwończyk żarek

Lycaena phlaeas

Zasięg gatunku obejmuje obszar od Wysp Kanaryjskich i Madery, przez północną Afrykę, Europę, strefę umiarkowaną Azji po Japonię. Znany również z północno-wschodnich obszarów Ameryki Północnej.
W Polsce jest szeroko rozpowszechniony i pospolity.
Preferuje rozmaite suche tereny otwarte, w tym śródleśne łąki, polany, zręby, ugory oraz tereny ruderalne.

Ochrona gatunkowa
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
IUCN Red ListLC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Siedliskowa
Data ostatniej aktualizacji: 7 lutego 2020 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Małgorzata Makświej