Czerwończyk dukacik

Czerwończyk dukacik

Lycaena virgaureae

Zasięg gatunku rozciąga się od zachodniej Europy przez Azję po Mongolię. W Polsce spotykany w całym kraju, na ogół pospolity, za wyjątkiem środkowej części kraju, gdzie jest notowany dużo rzadziej.
Związany z siedliskami suchymi bądź umiarkowanie wilgotnymi. Spotykany głównie na polanach, przyleśnych kwiecistych łąkach, przydrożach i przytorzach.
Obecnie nie jest zagrożony, choć potencjalne zagrożenie może stanowić likwidacja przyleśnych łąk na skutek zalesiania lub przekształcania.

Ochrona gatunkowa
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
IUCN Red ListLC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Siedliskowa
Data ostatniej aktualizacji: 7 lutego 2020 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Małgorzata Makświej