Smukwa kosmata

Smukwa kosmata

Scolia hirta

Smukwa kosmata to duża błonkówka o zasięgu palearktycznym. Stwierdzana od zachodniej Europy do środkowej Azji.
W Polsce występuje w rozproszeniu i jest rzadka, choć w niektórych lokalizacjach liczebność i zagęszczenie stanowisk zwiększają się, co prawdopodobnie związane jest z postępującymi zmianami klimatycznymi.
Gatunek wpisany na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce (kategoria VU – narażony na wyginięcie).
Spotykana na murawach kserotermicznych lub na innych nasłonecznionych siedliskach, takich jak zręby czy skraje lasu. Imago daje się obserwować na kwiatach, szczególnie na niebieskich i fioletowych. Okres najintensywniejszych lotów przypada od lipca do września.
W powiecie wągrowieckim zlokalizowano dotychczas 3 stanowiska gatunku: 2 na terenie Wągrowca i 1 w Gminie Wągrowiec.

Ochrona gatunkowanie
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
VU (narażona na wyginięcie)
IUCN Red Listnie
Dyrektywa Siedliskowanie

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Małgorzata Makświej.