Czapla siwa

Czapla siwa

Ardea cinerea

Duży gatunek ptaka wodno-błotnego, którego zasięg obejmuje Europę, Azję i Afrykę.
W Polsce jest to nieliczny gatunek lęgowy, którego populację szacuje się na 9-9,5 tys. par. Najwięcej kolonii spotyka się na Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Wskaźniki liczebności i rozmieszczenia (uzyskane na podstawie monitoringu w latach 2000-2016) są stabilne (Chylarecki i in. 2018).
Kolonie znajduje się zazwyczaj w małych kompleksach leśnych.
W powiecie wągrowieckim znane są 2 kolonie: między Brzeźnem Starym i Łukowem oraz w miejscowości Rudnicze. Obie liczą (w zależności od roku) od kilku do kilkunastu gniazd.
Kolonia w miejscowości Rudnicze jest pozostałością po kolonii zlokalizowanej wcześniej w Rezerwacie Dębina. Kolonia w Dębinie utrzymywała się przez co najmniej 100 lat a pierwsze wzmianki o niej pochodzą z lat 80. XIX w. (Hammling i Schulz 1911).

Głos czapli siwej w locie.
Ochrona gatunkowaczęściowa
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red ListLC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Ptasianie

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka

Źródło nagrania: Xeno-canto

Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons

Literatura:
Hammling J., Schulz K. 1911. Beobachtungen aus der Umgegend von Posen. J. Orn., 59, 3: 384-433
Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018. Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa.