Gęgawa

Gęgawa

Anser anser

Gatunek dużej, wędrownej gęsi, zamieszkujący Eurazję. Gęgawy zimują w basenie Morza Śródziemnego oraz w środkowej i południowej Azji. Do niedawna tylko populacja brytyjska była osiadła, lecz w ostatnich latach, w wyniku ocieplania się klimatu, zimowanie gęgaw jest częstym zjawiskiem również w Polsce.
W Polsce występuje głównie na nizinach północno-zachodniej i środkowej części kraju. Brak jej w górach i na pogórzach.
Gęgawa zasiedla głównie płytkie zbiorniki eutroficzne lub mezotroficzne z dobrze wykształconymi szuwarami.
W ostatnich latach coraz częściej spotykać można populacje synantropijne, czego przykładem są osobniki spotykane w centrum Wągrowca (przy Księżym Kacerku lęgi nawet 5 par).
Gęgawa jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym.
Rozmieszczenie gęgaw w powiecie wągrowieckim jest dość dobrze rozpoznane, choć niektóre lokalizacje wymagają jeszcze zbadania. Gatunek ten objęty jest m.in. Monitoringiem Noclegowisk Gęsi – jest to projekt ogólnopolski prowadzony od 2012 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W powiecie wągrowieckim do monitoringu włączono 3 duże noclegowiska: na Jeziorze Kaliszańskim, J. Bracholińskim i na stawach w Łukowie. Obserwacje w ramach monitoringu prowadzi autor Atlasu Fauny Powiatu Wągrowieckiego.

Gęgawa – głos ptaków w locie.
Ochrona gatunkowagatunek łowny
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red ListLC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Ptasianie

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka

Źródło nagrania: Xeno-canto