Dzień: 21 września 2019

Gęgawa

Gatunek dużej, wędrownej gęsi, zamieszkujący Eurazję. Gęgawa zasiedla głównie płytkie zbiorniki eutroficzne lub mezotroficzne z dobrze wykształconymi szuwarami. W ostatnich latach coraz częściej spotykać można populacje synantropijne, czego przykładem są osobniki spotykane w centrum Wągrowca.