Wardzanka

Wardzanka

Bembix rostrata

Jedna z największych przedstawicielek rodziny grzebaczowatych. W środkowej Europie spotykana tylko na nielicznych i rozproszonych stanowiskach.
Spotykana głównie w dolinach większych rzek.
Jako środowisko życia wybiera tereny otwarte o sypkiej, silnie piaszczystej glebie. Przede wszystkim są to wydmy, czasem także piaskownie, porośnięte skąpo roślinnością.
Uznana za gatunek narażony na wyginięcie i wpisana na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.
W powiecie wągrowieckim znana dotychczas tylko z jednego stanowiska w Dolinie Wełny na północ od Mieściska.

Ochrona gatunkowanie
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
VU (narażona na wyginięcie)
IUCN Red Listnie
Dyrektywa Siedliskowanie

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka

Źródło fotografii: Wikimedia Commons