Sudamek szczawiak

Sudamek szczawiak

Lythria cruentaria

Gatunek rozpowszechniony w całej Europie. W Polsce spotykany na terenie całego kraju, choć miejscami bywa nieliczny.
Związany z suchymi łąkami, ugorami, terenami piaszczystymi i wrzosowiskami.
Cykl życiowy uzależniony od szczawi (zwyczajnego i polnego).
Na terenie powiatu wągrowieckiego stwierdzony dotychczas w dwóch kwadratach ale z pewnością jego rozpowszechnienie jest dużo większe.

Ochrona gatunkowanie
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red Listnie
Dyrektywa Siedliskowanie

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka