Trzmiel tajgowy

Trzmiel tajgowy

Bombus jonellus

Gatunek charakterystyczny dla wilgotnych lasów, wrzosowisk i torfowisk. Gniazduje w ziemi, rzadziej w opuszczonych, ptasich gniazdach.
Tworzy niewielkie rodziny, których liczba z reguły nie przekracza 30 osobników. Jako źródło pokarmu wykorzystuje ok. 90 gatunków roślin, co czyni z niego dość wyspecjalizowany gatunek.
W Polsce występuje w rozproszeniu i jest nieliczny w całym kraju, dlatego zamieszczono go na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych. Objęty częściową ochroną gatunkową, tak jak pozostałe gatunki trzmieli.
W Wągrowcu stwierdzony dotychczas w jednym kwadracie, przy północnej granicy Wągrowca.

Ochrona gatunkowaczęściowa
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
VU (narażony na wyginięcie)
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Siedliskowanie
Data ostatniej aktualizacji: 18 września 2019 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Małgorzata Makświej