Dzięcioł czarny

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

Największy europejski dzięcioł, zamieszkujący pas tajgi i lasów mieszanych całej Eurazji.
Zasiedla wysokopienne bory iglaste, lasy mieszane, rzadziej lasy liściaste, ale też zadrzewienia i duże parki miejskie.
W ostatnich latach wskaźniki rozmieszczenia i liczebności notują umiarkowany wzrost. Wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej.
W powiecie wągrowieckim jego rozmieszczenie jest zbadane w niewystarczającym stopniu.

Dzięcioł czarny – bębnienie
Dzięcioł czarny – śpiew
Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa PtasiaZałącznik I
Data ostatniej aktualizacji: 18 września 2019 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka

Źródło nagrania: Xeno-canto