Czerwończyk nieparek

Czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

Zasięg gatunku obejmuje obszary strefy umiarkowanej od zachodniej Europy po wschodnie krańce Azji. W Polsce powszechny na niżu, rzadko na pogórzach i w niższych położeniach górskich.
Związany z wilgotnymi łąkami i torfowiskami niskimi oraz rozmaitymi środowiskami okrajkowymi w dolinach rzek. Preferuje tereny nadwodne oraz obrzeża rowów melioracyjnych. W ostatnich latach coraz częściej obserwowany w środowiskach suchych, dzięki powiązaniu cyklu życiowego ze szczawiami.
W Polsce jest jednym z najpospolitszych czerwończyków, aczkolwiek jest gatunkiem chronionym. Wymieniono go w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest ważny dla Wspólnoty Europejskiej i wymaga ochrony ścisłej i obszarowej.

Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
LC (gatunek mniejszej troski)
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa SiedliskowaZałącznik II
Data ostatniej aktualizacji: 18 września 2019 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Małgorzata Makświej, Antonina Raczyńska-Barut