Dzień: 18 września 2019

Dzięcioł czarny

Największy europejski dzięcioł. Wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej.

Czerwończyk nieparek

W Polsce jest jednym z najpospolitszych czerwończyków, aczkolwiek jest gatunkiem chronionym. Wymieniono go w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest ważny dla Wspólnoty Europejskiej i wymaga ochrony ścisłej i obszarowej.

Trzmiel tajgowy

W Polsce występuje w rozproszeniu i jest nieliczny w całym kraju, dlatego zamieszczono go na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych. Objęty częściową ochroną gatunkową, tak jak pozostałe gatunki trzmieli.