Trzciniak

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

Zasięg trzciniaka obejmuje całą Europę od jej południowo-wschodnich części (oprócz Skandynawii i Wielkiej Brytanii), Azję aż po Sachalin i północną Japonię oraz północną Afrykę oraz Filipiny, Nową Gwineę, Wyspy Sundajskie i Australię (ostatnie dwie populacje są osiadłe).
Gatunek migrujący. Zimuje w południowej Afryce. Na subkontynencie indyjskim i Półwyspie Indochińskim zimują populacje azjatyckie. Z zimowisk wraca w kwietniu–maju a odlatuje w sierpniu i wrześniu.
W Polsce średnio liczny gatunek lęgowy, występujący w całej nizinnej części kraju.
Zasiedla jeziora i stawy z brzegami porośniętymi pasem rozległych trzcinowisk (najlepiej jednogatunkowych) na głębszej wodzie, szuwarami, łanami pałek lub łóz.

Piosenka trzciniaka Acrocephalus arundinaceus
Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Ptasianie
Data ostatniej aktualizacji: 10 września 2019 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Hubert Czarnecki

Źródło nagrania: Xeno-canto