Kumak nizinny

Kumak nizinny

Bombina bombina

Gatunek zasiedlający niziny Europy Środkowej i Wschodniej. Zamieszkuje obszar od Uralu na wschodzie po doliny Łaby i Dunaju na zachodzie. Północna granica obejmuje Wyspy Duńskie i południową Szwecję, południowe wybrzeże Bałtyku, Litwę i Łotwę. Zasięg wysokościowy rzadko przekracza 400 m n.p.m.
W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju poza Karpatami i Sudetami. Kumak nizinny jest liczny na terenie północnych pojezierzy a także na obszarach dużych kompleksów stawów rybnych w południowej Polsce. Niestety w wielu miejscach w Europie (w tym w Polsce) spada.
Gatunek silnie związany z płytkimi i ciepłymi wodami o bogatej roślinności, takimi jak małe jeziorka, starorzecza, nadrzeczne rozlewiska i zalane łąki.
Podobnie jak inne płazy, kumak nizinny odbywa sezonowe wędrówki, choć ich dystans jest dość krótki (z reguły poniżej 200 m, wyjątkowo do 1000 m).
Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymieniony w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej, wymagający ochrony obszarowej i ścisłej.
Rozmieszczenie kumaka nizinnego w powiecie wągrowieckim jest słabo rozpoznane i wymaga dalszych prac terenowych.

Głos kumaka nizinnego Bombina bombina
Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa SiedliskowaZałącznik II i IV
Data ostatniej aktualizacji: 1 czerwca 2021 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka