Jaszczurka zwinka

Jaszczurka zwinka

Lacerta agilis

Gatunek o szerokim zasięgu – od południowej części Wielkiej Brytanii, Francji i południowej części Szwecji, po jezioro Bajkał, zachodnią Mongolię i północno-zachodnie Chiny. Na południu zasięg dochodzi do południowej częsci Półwyspu Bałkańskiego i dalej za Krym i Kaukaz.
W Polsce zwinka jest jednym z najpospolitszych gadów, choć zasięg wysokościowy nie obejmuje wyższych partii gór.
Określana jest mianem gatunki heliotermicznego – zasiedla ciepłe i suche siedliska, takie jak lasy sosnowe, liściaste i mieszane z licznymi polanami, wrzosowiska, skarpy przydrożne, łąki, rumowiska czy nasypy kolejowe.
Pomimo tego, że zwinka jest pospolitym gatunkiem, w Polsce objęta jest częściową ochroną gatunkową.
Rozmieszczenie w powiecie wągrowieckim jest znacznie większe niż wskazano na poniższej mapie. Część danych wymaga aktualizacji a sporej części stanowisk nie naniesiono jeszcze na mapę. Należy się spodziewać, że gatunek ten spotykany będzie w większości wyznaczonych kwadratów.

Ochrona gatunkowaczęściowa
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Siedliskowanie

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Marek Pietrzak (1)