Miesiąc: Wrzesień 2019

Czapla siwa

W Polsce jest to nieliczny gatunek lęgowy, którego populację szacuje się na 9-9,5 tys. par. Najwięcej kolonii spotyka się na Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. W powiecie wągrowieckim znane są 2 kolonie: między Brzeźnem Starym i Łukowem oraz w miejscowości Rudnicze.

Smukwa kosmata

Smukwa kosmata to duża błonkówka o zasięgu palearktycznym. Stwierdzana od zachodniej Europy do środkowej Azji. Gatunek wpisany na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Gęgawa

Gatunek dużej, wędrownej gęsi, zamieszkujący Eurazję. Gęgawa zasiedla głównie płytkie zbiorniki eutroficzne lub mezotroficzne z dobrze wykształconymi szuwarami. W ostatnich latach coraz częściej spotykać można populacje synantropijne, czego przykładem są osobniki spotykane w centrum Wągrowca.

Sudamek szczawiak

Gatunek rozpowszechniony w całej Europie. W Polsce spotykany na terenie całego kraju, choć miejscami bywa nieliczny.

Wardzanka

Jedna z największych przedstawicielek rodziny grzebaczowatych. Uznana za gatunek narażony na wyginięcie i wpisana na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.
W powiecie wągrowieckim znana dotychczas tylko z jednego stanowiska.

Pokląskwa

W Polsce najwyższe zagęszczenia osiąga w północnej części kraju, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, Mazurach i Podlasiu. Obserwacje prowadzone w latach 2000-2016 na potrzeby Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, wykazały tendencje spadkowe gatunku, obejmujące zarówno liczebność jak i rozpowszechnienie.

Dzięcioł czarny

Największy europejski dzięcioł. Wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej.

Czerwończyk nieparek

W Polsce jest jednym z najpospolitszych czerwończyków, aczkolwiek jest gatunkiem chronionym. Wymieniono go w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest ważny dla Wspólnoty Europejskiej i wymaga ochrony ścisłej i obszarowej.

Trzmiel tajgowy

W Polsce występuje w rozproszeniu i jest nieliczny w całym kraju, dlatego zamieszczono go na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych. Objęty częściową ochroną gatunkową, tak jak pozostałe gatunki trzmieli.

Jaszczurka zwinka

Pomimo tego, że zwinka jest pospolitym gatunkiem, w Polsce objęta jest częściową ochroną gatunkową. Wybitnie ciepłolubna.

Kumak nizinny

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymieniony w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest to gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej, wymagający ochrony obszarowej i ścisłej.

Trzciniak

Średnio liczny gatunek lęgowy, występujący w całej nizinnej części kraju. Związany z szuwarami rosnącymi na brzegach jezior i stawów. Objęty ścisłą ochroną gatunkową.