Zalotka większa

Zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

Zalotka większa objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto wymieniono ją w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że jest to gatunek będący w zainteresowaniu Wspólnoty Europejskiej (UE), który wymaga ochrony obszarowej.
Najchętniej zasiedla obszary torfowiskowe, ale chętnie przebywa również w innych środowiskach o podobnym charakterze: leśnych jeziorkach i bagnach, byle wody te były czyste.
Dotychczas zaobserwowano ją na 5 stanowiskach. Regularnie spotykana jest w obrębie niewielkiego stawu przy ul. Klasztornej w Wągrowcu, nad Jeziorem Bracholińskim Małym oraz w dwóch kompleksach torfowisk między Nową Wsią a Bracholinem . Ponadto w latach 2017 i 2018 zalotki obserwowano na podmokłych terenach przy Księżym Kacerku (ul. Opacka w Wągrowcu).

Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa siedliskowaZałącznik nr II
Data ostatniej aktualizacji: 2 czerwca 2021 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka