Zalotka białoczelna

Zalotka białoczelna

Leucorrhinia albifrons

Zalotka białoczelna objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.
Gatunek o zasięgu euro-syberyjskim, na wschód docierającym po Ural i Ałtaj. Występuje we Francji, Holandii, Niemczech, Polsce i Austrii. W tych krajach jest to gatunek bardzo rzadki, który występuje tylko lokalnie. W Polsce występuje głównie na północy kraju.
Chętnie zasiedla płytkie śródleśne zbiorniki wodne, z ubogą roślinnością. Lubi przezroczyste wody najczęściej o kwaśnym odczynie. Wybiera zbiorniki naturalne, ale wykorzystuje też potorfia i inne zbiorniki antropogeniczne.
Dotychczas obserwowana jedynie nad Jeziorem Łęgowskim (2 samce w 2017 r.) choć mając na uwadze to, że zbiornik jest silnie zeutrofizowany, prawdopodobnie była to obserwacja incydentalna.

Gatunek aktywny od połowy maja do końca lipca.

Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa siedliskowanie
Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2019 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka