Szafranka czerwona

Szafranka czerwona

Crocothemis erythraea

Gatunek ciepłolubnej ważki, do niedawna znanej w Polsce z niewielu stanowisk. Obecnie, w wyniku zmian klimatycznych i przesuwania swego zasięgu na północ, szafranka czerwona spotykana jest niemal w całym kraju, choć w różnym zagęszczeniu.
Obserwować ją można nad przezroczystymi wodami stojącymi o bogatej roślinności zanurzonej. Związana jest głównie ze zbiornikami pochodzenia antropogenicznego, takimi jak żwirownie czy glinianki, ale spotykana jest również nad stawami rybnymi czy w obrębie starorzeczy.
W powiecie wągrowieckim znana jest dotychczas z dwóch stanowisk: przy ul. Klasztornej w Wągrowcu, gdzie zasiedla niewielki staw rybny oraz znad Jeziora Bracholińskiego Małego.

Ochrona gatunkowanie
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa siedliskowanie
Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2019 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka