Łasica łaska

Łasica łaska

Mustela nivalis

Łasica to najmniejszy ssak łasicowaty spotykany w naszym kraju. Zarówno w Polsce jak i w Europie jest liczna, ale jej obserwacje są często przypadkowe a rozmieszczenie nie w pełni rozpoznane. Zasięg występowania łasicy obejmuje znaczną część półkuli północnej. Spotykana jest w całej Europie, w Azji, w północnej Afryce i w części Ameryki Północnej.

W Polsce objęta jest częściową ochroną gatunkową.

Na terenie powiatu wągrowieckiego jej rozmieszczenie jest znane w niezadowalającym stopniu.

Ochrona gatunkowaczęściowa
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Siedliskowanie
Data ostatniej aktualizacji: 24 sierpnia 2019 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka