Ropucha szara

Ropucha szara

Bufo bufo

Pospolity płaz zasiedlający cały kraj, poza wyżej położonymi terenami górskimi. Zasięg ogólny obejmuje całą Europę oraz obszar rozciągający się do Azji Środkowej a równoleżnikowo od północnych wybrzeży Morza Śródziemnego, po koło podbiegunowe na obszarze Skandynawii.

Gatunek dwuśrodowiskowy, rozmnaża się w wodzie ale po zakończeniu okresu godowego i złożeniu skrzeku, opuszcza środowisko wodne i od tego momentu aż do późnej jesieni, prowadzi typowo lądowy tryb życia.

W trakcie wczesnowiosennej migracji, często pada ofiarą pułapek antropogenicznych, m.in. masowo ginie pod kołami samochodów, dlatego ważny jest nie tylko monitoring miejsc rozrodu ale również potencjalnych szlaków migracyjnych. Ropucha szara w Polsce objęta jest częściową ochroną gatunkową.

Ochrona gatunkowaczęściowa
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Siedliskowanie
Data ostatniej aktualizacji: 23 sierpnia 2019 r.

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Anna Malak