Pustułka

Pustułka

Falco tinnunculus

Pustułka to średniej wielkości sokół. Jej zasięg rozciąga się od Europy aż po wschodnią Azję. Południowa granica zasięgu obejmuje tereny na południe od Sahary. W Polsce jest najpowszechniej występującym sokołem, o stabilnej liczebności i rozmieszczeniu.

Głos pustułki.
Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Ptasianie

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Hubert Czarnecki

Źródło nagrania: Xeno-canto