Świtezianka błyszcząca

Świtezianka błyszcząca

Calopteryx splendens

Jeden z najpospolitszych gatunków krajowych ważek, związany głównie z rzekami i strumieniami. Zasięg występowania obejmuje obszar od zachodniej Europy, po jezioro Bajkał i północno-zachodnie Chiny.

Ochrona gatunkowanie
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka