Napierśnik torfowiskowy

Napierśnik torfowiskowy

Stethophyma grossum

Stosunkowo duży gatunek należący do rodziny szarańczowatych, związany ze środowiskami wilgotnymi – bagnami i torfowiskami. Jego krajowa liczebność spada, dlatego zamieszczono go na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Napierśnik torfowiskowy – głos, śpiew
Ochrona gatunkowanie
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
VU (gatunek narażony na wyginięcie)
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Siedliskowanie

Data ostatniej aktualizacji: 10 września 2019 r.
napierśnik torfowiskowy – samica

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka

Źródło nagrania: Xeno-canto