Długoskrzydlak sierposz

Długoskrzydlak sierposz

Phaneroptera falcata

Długoskrzydlak sierposz jest przykładem gatunku, który zmienia swój zasięg pod wpływem ocieplania się klimatu. Do niedawna rzadki w Polsce, obecnie spotykany na terenie całego kraju.
Choć wpisano go na Czerwoną Listę Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce (kategoria NT – bliski zagrożenia), status ten wymaga aktualizacji.

Ochrona gatunkowanie
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
NT (gatunek bliski zagrożenia)
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka, Małgorzata Makświej

Źródło nagrania: Xeno-canto